Warsztaty i szkolenia

Jesteśmy praktykami zwinności. Wierzymy w organizacje zarządzane poprzez wartości i w interdyscyplinarne zespoły, które wzajemnie się wspierając i rozwijając swoje kompetencje potrafią zdziałać wiele.

Jako konsultanci i szkoleniowcy, od 3 lat pomagamy zespołom i liderom pracować z emocjami i przechodzić przez proces zmiany, kształtować procesy oraz promować zwinne podejście do pracy. Komunikacja dla nas to podstawa do formułowania celów i rozwiązywania problemów. 

Szkolenia i warsztaty:


Facylitacja spotkań

Nudne i nieefektywne spotkania to zmora produktywności w niejednej organizacji. Wielokrotnie powtarzane negatywne schematy, brak agendy, time boxów, brak dbałości o uczestników spotkania. Dobre spotkanie przeprowadzone w mniej niż 60 minut, czy to możliwe?
Zobacz opis >

Feedback i komunikacja, które wchodzą w krew

Zarówno jako Lider jak i członek Zespołu w zwinnym środowisku jesteśmy nierozerwalnie związani z dawanie lub otrzymywaniem feedbacku. Dawanie feedbacku raz na pół roku podczas rozmowy ewaluacyjnej nie jest efektywne zarówno dla ludzi z którymi pracujemy jak i dla projektów w których uczestniczymy. Iteracyjność prowadzonych projektów, ciągłe zmiany i optymalizacje oraz szybkość działania domagają się szybkich i efektywnych informacji zwrotnych. Ale jak ich udzielać, bez obaw o złe zrozumienie przez drugą stronę? 
Zobacz opis >

Filary i wartości Scruma

Filary wspierają samoorganizację i zaangażowanie, a wartości budują poczucie bezpieczeństwa. I choć oba te elementy wywodzą się bezpośrednio ze Scruma, to z pewnością każda Organizacja znajdzie u siebie przestrzeń na zaadaptowanie ich we własnym środowisku.
Zobacz opis >

Efektywne retrospektywy

Udana retrospektywa to taka, po której Zespół wychodzi z planem usprawnień dla najbardziej problematycznych kwestii. Co zrobić by to osiągnąć? Zadbaj o odpowiednią strukturę, skorzystaj z właściwych narzędzi i stwórz warunki pracy dla każdego uczestnika. 
Zobacz opis >