Pierwszy etap rozwoju zespołu – strach ma wielkie oczy

Część z Was pewnie słyszała o koncepcie 4 faz rozwoju zespołu. Warto pamiętać, że jest to pewne przybliżenie i że nie w każdym zespole czy grupie wygląda to dokładnie tak samo. Znajomość tego modelu pozwala szybciej zauważać i reagować na pewne sytuacje, z którymi zetkniecie się w pracy z dynamiką rozwoju zespołu. Każdy zespół jest inny, ale pewne schematy powtarzają się bardzo często, a znajomość narzędzi, procesów i doświadczenie pomaga rozwiązać wiele z nich.

Pierwsza faza to formowanie i to co najważniejsze w tej fazie to budowanie poczucia bezpieczeństwa, określenie celu i sensu budowania zespołu, ustalenie struktur. Grupa podąża za liderem, a jego członkowie mogą przybierać maski, przejawiać nieautentyczne zachowania. W tej fazie poszczególne osoby nie budują pomiędzy sobą więzi i nie podejmuje działań, które mogłyby ich definiować jako zespół.

Pierwsza faza rozwoju zespołu nie występuje tylko w momencie budowania nowego zespołu tzn. składającego się z nowo zatrudnionych osób. Może się pojawić zarówno w przypadku zespółu stworzonego z osób pracujących już w organizacji, w przypadku nowego projektu, który dla pracowników jest czymś zupełnie nowym, jak i w momencie zmiany lidera w danym zespole. 

Główne zadania lidera w tej fazie:

  • dbanie o komfortową przestrzeń, o przewidywalną cykliczność spotkań – starajmy się nadawać wszelkim działaniom w miarę powtarzalne schematy, dzięki temu zespół wie czego się spodziewać, czuje się bezpiecznie;
  • ustalanie jasnej struktury i zasad – czyli kontrakt – jasne zasady działania kreowane przez lidera. Oczywiście będą zespoły, które od razu będą przedstawiały swoje pomysły na zasady i rozwiązania – świetnie! Ale pamiętajmy by w momencie ich uwzględniania kierować się dobrem zespołu i jego efektywnością, a nie chęcią przypodobania się grupie. Istnieje bardzo duża pokusa, by w tej fazie zadbać o to by zespół nas lubił. Niestety jeżeli jej ulegniemy i przedłożymy nasze dobre kontakty z grupą ponad cele i formowanie zasad może się okazać to bardzo kłopotliwe w kolejnych fazach;
  • zadawanie otwartych pytań, dbanie o swobodę wypowiedzi – z pewnością w zespole pojawią się różne osobowości, zadbajmy o to by te bardziej gadatliwe i otwarte osoby nie zdominowały innych;
  • prowadzenie procesu – zespół będzie za nami podążał, rzadko zdarzy się żeby ktoś zakwestionował naszą decyzję, odpowiedzialność zdecydowanie jest po naszej stronie i to nie jest faza, w której zespół będzie chętny do jej przejmowania;
  • pomoc we współpracy – większość z nas nigdy nie była uczona pracy zespołowej i nie do końca potrafi się w takiej sytuacji odnaleźć. Ważne by kreować takie sytuacje i takie zadania, by ta praca zespołowa mogła zaistnieć. Pokazujmy jak najczęściej zespołowi, że korzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności wszystkich członków zespołu szybciej doprowadzi nas do pożądanych efektów;
  • pamiętajcie o nieautentycznych zachowaniach- obserwujcie, zbierajcie, nie wyciągajcie wniosków na temat poszczególnych osób. Poszczególne osoby będą się starały dobrze wypaść zarówno przed Wam jak i innymi członkami zespołu;
  • nie zostawajcie z zespołem długo w tej fazie- im dłużej będziecie w tej fazie tym trudniej będzie Wam przednieść poczucie odpowiedzialności na zespół. Wy będziecie się czuć notorycznie obciążeni, a zespół nie zacznie się samoorganizować.

Chcecie wiedzieć więcej na temat rozwoju zespołu i pracy z nim? Zapraszamy razem z Marcinem Grochowiną i Dominikiem Juszczykiem, do kursu online Ja i Zespół = Happy Reltions. Jesteśmy trójką praktyków, którzy z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat ich pracy z liderami i zespołami.

Kurs podzielony jest na 7 modułów, w każdym z nich znajdziecie lekcje, zadania i materiały dodatkowe. Oparliśmy się na koncepcji 4 faz rozwoju zespołu. Moduł zawiera 3 lekcje stanowiące jego trzon. Konkretna faza rozwoju zespołu przedstawiona jest z 3 różnych perspektyw. Potrzeb zespołu, zadań lidera oraz perspektywy talentów. Takie rozwiązanie pozwala zrozumieć zmiany zachodzące w danej fazie, problemy jakie mogą w niej występować oraz strategie rozwiązań. Oprócz tego w każdym module zawarliśmy lekcje, które są uzupełnieniem wiedzy i dotyczą konkretnych aspektów, działań i wyzwań stojących przed liderami.