Pierwsza edycja FreshMail Day

Na co dzień, obok działalności konsultingowej, oboje jesteśmy związani z FreshMailem. W naszych wystąpieniach często dzieliliśmy się historiami ze zwinnej transformacji w tej Organizacji. W tym tekście chciałbym opisać Wam ideę FreshMail Day’a, którego pierwsza edycja wystartowała na początku 2020.

Czym jest FM Day?

Przez cały rok 2019 obserwowaliśmy w przestrzeni FreshMailowego biura całą masę fajnych inicjatyw – szkolenia produktowe, customer journey mapping, desing thinking, warsztaty z feedbacku.

Wydarzenia te organizowane były całkowicie wewnętrznie, oddolnie i często spontanicznie. Patrząc na to jak wiele ciekawych kompetencji mamy w gronie FMailersów, postanowiliśmy skumulować te doświadczenia w ramach jednego dnia szkoleniowo – warsztatowego. I tak powstała idea FreshMail Day’a.

Agenda pierwszej edycji składała się w całości z prelekcji i warsztatów prowadzonych przez FMailersów. W trakcie tego dnia wystąpiliśmy również my.

Nasze prezentacje

Karola skupiła się na temacie produktywności. W ramach swojej prezentacji podzieliła się praktycznymi poradami dotyczącymi planowania swojej pracy (w ujęciu zarówno krótko-, jak i długookresowym), organizacji spotkań i budowaniu produktywnych nawyków. W trakcie swojej prelekcji odnosiła się do firmowych wartości, które zaczerpnęliśmy ze „Scrum Guide’a”.

W swojej prezentacji pokazałem jaką FreshMail przebył drogę w swojej zwinnej transformacji. Osadzając na osi czas wydarzenia z przestrzeni ostatnich lat zaprezentowałem skąd przychodzimy, w jakim punkcie znajdujemy się obecnie oraz na czym chciałbym, abyśmy skupili się w najbliższym roku.

Feedback

Z przeprowadzonych wśród FMailersów ankiet wynika, że to był ważny dzień. Który nie tylko służył wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą, ale również miał charakter integracyjny. Dzięki poszczególnym prezentacjom mieliśmy możliwość usłyszeć jak wygląda praca poszczególnych Zespołów i jak te nasze działania wzajemnie na siebie wpływają. Kolejną edycję planujemy jeszcze przed końcem roku.