Dlaczego warto z nami współpracować?

Jesteśmy praktykami zwinności. Wierzymy w organizacje zarządzane poprzez wartości i w interdyscyplinarne zespoły, które wzajemnie się wspierając i rozwijając swoje kompetencje potrafią zdziałać wiele.

Jako konsultanci i szkoleniowcy, od 3 lat pomagamy zespołom i liderom pracować z emocjami i przechodzić przez proces zmiany, kształtować procesy oraz promować zwinne podejście do pracy. Komunikacja dla nas to podstawa do formułowania celów i rozwiązywania problemów. 

Feedback i komunikacja

Nieustannie dajemy lub otrzymujemy feedbacku. Jak robić to skutecznie?

Facylitacja spotkań

Dobre spotkanie przeprowadzone w mniej niż 60 minut, czy to możliwe? 

Filary i wartości Scruma

Filary wspierające zwinny zespół w zdobywaniu doświadczenia.

Efektywne retrospektywy

Sprawna, zespołowa stop-klatka i refleksja nad organizacją pracy i formą komunikacji.

Happy Relations (poziom 1)

Dojrzały zespół korzysta z inteligencji zbiorowej i potrafi szybko podejmować właściwe decyzje.

Happy Relations (poziom 2)

Dojrzały lider powinien kierować się uniwersalnymi wartościami i umiejętnościami.

Zaproś nas na konferencję

Przez ostatnich kilka lat występowaliśmy na wielu konferencjach m.in. InternetBeta, SegFault, 4Developers, AgileSwarming czy EB Masters.

W swoich prezentacjach dzielimy się praktycznymi przykładami wdrażania zwinnych strategii w Organizacjach.